Sponzorování

Vedení společnosti s kolektivem vysoce kvalifikovaných zaměstnanců již od svého vzniku podporuje a podílí se jak na rozvoji nových informačních technologií, ekonomicko-matematických modelů aplikovatelných především v dopravě a zdravotnictví, tak na aktivitách ve sportu a v oblasti kulturně-společenské.

Na těchto akcích jsme se podíleli a podílíme buď přímo finančními částkami nebo poskytováním poradenství v oboru informačních technologií a matematicko-statistických metod, tvorbou speciálního programového vybavení nebo zapůjčením výpočetní techniky. Školám se snažíme kromě toho pomoci zejména odborně, např. přednáškami, vedením ročníkových a diplomových prací, pořádáním specializovaných kurzů nebo bezplatným předáním vybraných modulů svého aplikačního programového vybavení.

Konkrétní příklady některých aktivit:

  • pro 1. Dětskou kliniku fakultní nemocnice Motol jsme vyvinuli a stále udržujeme několik programů pro oddělení densitometrie, endoskopie a jejich laboratoř jsme vybavili výpočetní technikou
  • pro sportovní oddělení Ústřední vojenské nemocnice Střešovice jsme s využitím matematicko-statistických metod vyhodnocovali přípravu vrcholových sportovců ČR, některé ordinace jsme rovněž vybavili výpočetní technikou
  • pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých jsme upravili programové vybavení a do samoobslužných informačních stojanů s dopravními informacemi jsme nainstalovali hlasový výstup pro nevidomé a slabozraké občany
  • pro Technickou fakultu České zemědělské univerzity jsme bezplatně zapůjčili samoobslužný stojan s dopravními informacemi a její laboratoře jsme vybavili základním modulem informačního a odbavovacího systému určeného do vozidel hromadné dopravy osob včetně softwarových nástrojů, které používá dispečer dopravní firmy při nastavení parametrů pro konkrétní spoj (např. jízdní řády, ceny jízdného apod.)

Sponzorujeme pravidelně vybrané akce Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy, České zemědělské univerzity, Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice s Institutem Jana Pernera a SPŠ dopravní v Masné ulici v Praze.

Organizujeme některé sportovní akce, např. od vzniku ČR každoročně turnaj "O pohár ministra dopravy ČR" v odbíjené ve třech výkonnostních kategoriích. Dále se podílíme na podpoře ligových volejbalových týmů VK Kladno (dříve Odolena Voda) a MFF UK.