English language

Systém řízení jakosti a jeho certifikace

Společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2000 a jejím českým ekvivalentem ČSN EN ISO 9001:2001. Systém byl ve společnosti implementován v průběhu roku 2005 a prošel úspěšným certifikačním auditem v roce 2006. V roce 2009 a 2012 byl systém řízení jakosti úspěšně recertifikován v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2008. Od března 2014 je společnost certifikována společností TAYLLOR & COX s.r.o. pod registračním číslem certifikátu TCB 14/02/19268.

ČSAD SVT Praha s.r.o. poskytuje služby ve shodě s uvedenými normami. Systém řízení jakosti společnosti pomáhá trvale zlepšovat vztah k zákazníkům, řízení společnosti a její vnitřní procesy.