30 let společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o.

K třicátému výročí existence SVT byly sepsány následující články:


Na práci v ČSAD SVT vzpomínám ráda

Na vzpomínání nemám obvykle čas a ani se mi do vzpomínání nechce, neboť vždy vyjde najevo, že čas utíká rychleji než si uvědomuji a veselo mi z toho zrovna není. Ale co bych pro Honzu Kotíka, Jirku Zdobnického a bývalé kolegy z ČSAD SVT neudělala.

Práce v ČSAD SVT patří rozhodně k těm dobrým vzpomínkám. O existenci ČSAD SVT jsem se dozvěděla v roce 1984 na konferenci FATIMA, které se účastnili mnozí absolventi MFF UK a někteří z nich byli právě z řad ČSAD SVT. A protože tenkrát hledali nové kolegy, líčili atmosféru u nich v práci a také sportovní akce u nich organizované a vedením podporované (zejména volejbalové – a já tehdy hrála volejbal) tak barvitě, že nešlo odolat. Nechala jsem se přemluvit a potkala jsem se s Honzou Kotíkem. No a tím byl nábor dokončen.

Vzpomínkou se prolíná veselá a přátelská atmosféra v jinak ponuré a bezvýchodné situaci totality. Velice důležité bylo pro mne i to, že jsme dělali práci, která dávala smysl (to se o mém předchozím zaměstnání rozhodně říci nedalo). Neodmyslitelně ke vzpomínce patří také volejbal, turnaje a „přáteláky“, které podporoval, dával dohromady a samozřejmě se taky i aktivně účastnil téměř všudypřítomný a nikdy nemlčící Honza Kotík, současně skvělý organizátor, kamarád a taky odpovědný šéf.

Dovolte mi popřát Vám všem v ČSAD SVT všechno nejlepší ke 30. narozeninám, zejména hodně skvělých, pohodových a kreativních lidí okolo, což s dobrým vedením přináší úspěchy a spokojenost!

S přáním mnoha dalších let úspěšné činnosti

RNDr. Zuzana Kepková
Místopředsedkyně představenstva
Allianz pojišťovna, a.s.