Historie

Původní firma Závod výpočetní techniky ČSAD KNV Praha vznikla v roce 1978 jako součást ČSAD KNV Praha n.p..

Od počátku své existence se firma zaměřila na tvorbu a provozování automatizovaných systémů řízení v dopravě. Šlo zejména o dva na tehdejší dobu revoluční projekty:

 • řízení podniku ČSAD KNV Praha na bázi analytického záznamu o provozu vozidla, který byl provozován na krajské síti mikropočítačů SPU 800 propojených komutovanými linkami s centrálním počítačem pro přenos souborů.
 • AMS - celostátní automatizovaný místenkový systém pravidelné autobusové dopravy využívající firmou zrealizovanou první datovou síť, vyvinutou ve střední a východní Evropě, pracující v reálném čase systémem dotaz - odpověď. Zásadním (a jak se později ukázalo) správným rozhodnutím vedení firmy byla inovace těchto projektů na bázi operačního systému UNIX s databázovým systémem Informix. Tím se ČSAD SVT stalo jedním z podniků, který má největší zkušenosti s těmito systémy, jež pak byly úspěšně využity v rámci expanzivní obchodní politiky pro vývoj aplikačního programového vybavení i pro nedopravní sféru.

K 31.12.1990 ukončil státní podnik ČSAD KNV Praha n.p. činnost a v souvislosti s tím byl Závod výpočetní techniky transformován na samostatný státní podnik ČSAD Služby výpočetní techniky Praha. Skupina zaměstnanců tohoto podniku vypracovala úspěšný privatizační projekt a tak od 1.7.1994 působí dnešní firma ČSAD SVT Praha, společnost s ručením omezeným.

Dlouhodobě se zabýváme poradenstvím, zejména v oblasti dopravy. Za zmínku stojí i to, že v roce 1994 byl jednatel RNDr. Jan Kotík pověřen ministrem dopravy ČR koordinací přípravy společného informačního systému pravidelné osobní dopravy. K realizovaným projektům v této oblasti patří:

 • Integrované systémy pro odbavování cestujících pro Prahu a Ostravu, který realizovala veřejná obchodní společnost MYPOL založená ČSAD SVT Praha, s.r.o., Mikroelektronikou spol. s r.o., APEX, s.r.o. a JKZ s.r.o. Významná byla roční zkušenost techniků s instalací a údržbou těchto zařízení do vozidel městské dopravy v Santiagu de Chile.
 • Veřejná zakázka Ministerstva dopravy ČR „Informační podpora dopravy v regionech“ pro ISDÚ (Informační systém dopravního úřadu). Zakázku jsme řešili ve spolupráci s CHAPS s.r.o.
 • Veřejná zakázka Krajského úřadu Středočeského kraje „Optimalizace dopravní obslužnosti s výhledem jednotného integrovaného systému ve veřejné hromadné dopravě osob ve Středočeském kraji“. Zakázku jsme řešili ve spolupráci s CHAPS s.r.o. a Czech Consult s.r.o.
 • Veřejná zakázka Ministerstva dopravy ČR „Nadstavbové moduly k celostátnímu informačnímu systému o jízdních řádech“. Na zakázce jsme se podíleli jako subdodavatel CHAPS s.r.o.
 • Veřejné zakázky pro Krajský úřad Středočeského kraje „Zajištění stálé údržby a správné funkce hardwarové a softwarové podpory aplikace SPADO a clearingového centra Středočeského kraje“. Na těchto zakázkách jsme spolupracovali s CHAPS s.r.o.
 • Veřejné zakázky pro Krajský úřad Středočeského kraje „Poradenská a konzultační činností pro postupnou Realizaci návrhu zavádění SID“. Poradenství jsme poskytovali společně se společností UDI MORAVA s.r.o. od roku 2005 do roku 2009.
 • Veřejné zakázky pro Krajský úřad Středočeského kraje „Zajištění provozu a rozvoje clearingové centra Středočeského kraje“. Clearingový systém provozujeme pro Středočeský kraj od roku 2006.
 • Veřejná zakázka pro Krajský úřad Karlovarského kraje „Odbavovací sytém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra“.
 • Veřejná zakázka pro Krajský úřad Středočeského kraje „Zpracování informačních mapových podkladů oblastí SK zapojených do SID“. Na této zakázce jsme se podíleli spolu s UDI MORAVA s.r.o.
 • Veřejné zakázky pro Krajský úřad Pardubického kraje „Komplexní řešení problematiky clearingu a čipových karet“, "Realizační fáze projektu IDS Pardubického kraje" a „Realizační fáze projektu IDS Pardubického kraje“ a „Zhotovení technické dokumentace pro projekt IDS Pardubického kraje – modernizace elektronických odbavovacích a informačních systémů“. Na zakázce jsme se podíleli jako subdodavatel UDI MORAVA s.r.o. Cleraringové centrum pro Pardubický kraj provozujeme od roku 2008.
 • Veřejné zakázky pro Krajský úřad Libereckého kraje „Realizace zúčtovacího centra IDS LK“ a „Provoz zúčtovacího centra IDS LK“. Clearingové centrum pro Liberecký kraj jsme provozovali do r. 2010.
 • Veřejná zakázka pro Krajský úřad Ústeckého kraje „Realizace a provoz clearingového centra IDS Ústeckého kraje“. Clearingové centrum pro Ústecký kraj provozujeme od roku 2008.
 • Veřejná zakázka pro Krajský úřad Středočeského kraje „Zpracování metodiky pro sjednocení postupu dopravců Středočeského kraje v oblasti ochrany osobních údajů v souvislosti s využitím bezkontaktních čipových karet“. Metodiku jsme zpracovali spolu se společností ČSAD MHD Kladno a.s.
 • Podílíme se na projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje“, kde vyvíjíme systém pro rozúčtování tržeb.
 • Jsme spoluřešitelem projektu vědy a výzkumu 2012 – 2015 „ Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě“, který je spolufinancován TA ČR.

Kromě těchto aktivit jsme vyřešili pilotní projekt aplikace Edifactu v dopravě s podporou Phare C-Sped, který provozovala tehdy největší spediční společnost v ČR SCANSPED Liberec. Úspěšná byla i dodávka "na klíč" pro sdružení dopravců ČESMAD Bohemia, jehož součástí bylo zpracování karnetů TIR. Zajímavé byly rovněž zakázky pro ČSA (programové vybavení pro skladové hospodářství a catering) a PVT (modul mzdové a personální agendy). Získali jsme ne vždy dobré zkušenosti při kooperaci se zahraničními firmami. Konkrétně šlo o prodej a instalaci palubních počítačů Rutatrol argentinské firmy TESMA vybavené průtokoměrem pro sledování a vyhodnocování provozu vozidel, zejména autobusů, ale i dieselových lokomotiv nebo říčních lodí. Dále pak šlo u německé firmy OR Computers o úpravu jejich spedičního systému PAS-SPED pro české společnosti.

V nedopravní sféře bylo největším úspěchem vítězství ve výběrovém řízení na komplexní systém pro zpracování trestních listů Rejstříku trestů ČR. Dalším zákazníkem v oblasti státní správy byla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, pro kterou jsme vytvořili aplikace pro správu majetku. Zpracování daní (ADIS) jsme realizovali pro Ministerstvo financí ČR, finanční úřady a ředitelství.

Vzhledem ke zkušenostem v oblasti rezervačních systémů jsme vyvinuli systém pro prodej a rezervaci vstupenek pro BTI Praha, který se dodnes používá pro rezervaci různých kulturních a sportovních akcí v ČR i zahraničí.

V letech 1997 až 2007 jsme provozovali plzeňskou pobočku společnosti, jejímž hlavním produktem byly aplikace pro řízení dopravních společností. V letech 2007 až 2010 jsme provozovali pobočku v Brně. V roce 2009 jsme otevřeli pobočku v Sofii v Bulharsku.

Od roku 2001 provozujeme BUSportál - internetový magazín o autobusové dopravě. BUSportál navštíví 1 500 čtenářů denně. Od roku 2005 statistika otevřených stránek přesahuje hodnotu 30 milionů. BUSportál je dobrou příležitostí nejen pro získání informací, ale také pro reklamu.

V roce 2003 jsme založili společnost SVT Slovakia s.r.o, zejména pro usnadnění styku se slovenskými zákazníky.

Od roku 2003 vyvíjíme clearingový systém CARDS EXCHANGE a systém AMSBUS jsme doplnili o rezervaci a prodej jízdenek prostřednictvím Internetu.

Clearingový systém CARDS EXCHANGE provozujeme pro pět clearingových skupin, zpravidla odpovídajících integrovaným dopravním systémům na úrovni kraje (Středočeský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, dopravci skupiny ICOM transport a.s., Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.) a distribuujeme blacklisty pro pražskou opencard. Připravujeme clearingový systém pro IREDO (společný integrovaný systém Pardubického a Královéhradeckého kraje). Měsíčně je zpracováváno cca 3 milióny transakcí z odbavení cestujících bezkontaktními čipovými kartami v objemu kolem 60 miliónů Kč a kromě toho hotovostní transakce podle potřeb jednotlivých IDS.

Společně s organizací ROPID se podílíme na vývoji samoobslužných dopravních informačních stojanů, které umožňuji použití i nevidomými a slabozrakými občany.

V průběhu roku 2005 jsme zavedli systém řízení jakosti. Certifikační audit společnosti BVQI (nyní Bureau Veritas Certification Czech republic, s.r.o.) v březnu 2006 prokázal, že systém splňuje všechny požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2000. Rovněž dozorový audit v březnu 2007 skončil bez závad. V březnu 2009 byl systém řízení jakosti úspěšně recertifikován v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2008. V březnu 2014 byla společnost certifikována společností TAYLLOR & COX s.r.o. pod registračním číslem certifikátu TCB 14/02/19268.

V květnu 2010 byla podepsána smlouva mezi dosavadními společníky firmy ČSAD SVT Praha, s.r.o. a firmou CHAPS spol. s r.o. o převodu obchodních podílů. CHAPS spol. s r.o. jako jediný vlastník prohlásil, že veškeré závazky ČSAD SVT Praha, s.r.o. budou platit i nadále a že předmět podnikání zůstane zachován, případně rozšířen.

Od května 2011 je nasazena do ostrého provozu nová generace rezervačního a prodejního systému AMSBUS 4 včetně zavedení e-jízdenky. Jeho součástí je nový eShop. Jízdenky lze nově zakoupit přímo z vyhledávače jízdních řádů IDOS.

Od května 2013 je eShop AMSBUS spuštěn ve verzi pro mobilní telefony. Jízdenky je možné zaplatit mobilní kartou MasterCard. Většina dopravců nepožaduje tištěné e-jízdenky.

Po celou dobu své existence se podílíme i na řadě kulturních a sportovních akcí. Mezi nejvýznamnější patří turnaj „O pohár ministra dopravy“ v odbíjené, jehož 21. ročník proběhl v září 2013.