Kontakty

Sídlo firmy: Křižíkova 4-6, 186 50 Praha 8 - Karlín
IČ: 45805202 (zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11856)
Rozhodující vliv v: SVT Slovakia, s.r.o. ,Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, SR
Internet: www.svt.cz
Telefon: +420 224 894 225 (helpdesk)
+420 224 894 215 (kontakt na vedení společnosti)
E-mail: svt@svt.cz