English language

Profil společnosti

Jsme zaměřeni především na vývoj a provozování informačních systémů pro oblast dopravy a služeb, které s těmito činnostmi souvisejí.

V současné době jsou našimi hlavními produkty:

  • rezervační a předprodejní systém AMSBUS užívá v současné době téměř 250 prodejců a všichni významní dopravci z ČR a SR
  • prodej jízdenek prostřednictvím systému AMSBUS ve vlastních předprodejních kancelářích v Praze (Florenc, Černý Most, Roztyly a Knížecí) a prostřednictvím rezervace a prodeje online
  • clearingový systém CARDS EXCHANGE provozovaný pro autobusové dopravce ve Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji, dopravce skupiny ICOM transport a.s. a Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
  • internetový magazín o autobusové dopravě BUSportál

Zabýváme se poradenskými službami, zejména v oblasti integrovaných dopravních systémů.

Podíleli jsme se na řešení projektů v rámci programu Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního výoje ALFA a BETA Technologické agentury ČR. Projekty se týkaly vytvoření standardů pro elektronické odbavovací a informační systémy ve veřejné dopravě a vývoje metod pro ověřování jejich interoperability.

Disponujeme certifikovanými specialisty na databázové systémy Informix a DB2, jsme partnerem firmy IBM.

Máme implementovaný a certifikovaný systém jakosti v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 9001:2009. Systém pomáhá nejen trvale zlepšovat naše vztahy k zákazníkům a obchodním partnerům, ale také zlepšovat a zefektivňovat řízení jednotlivých procesů ve společnosti a řízení společnosti jako celku.

Jsme členem ADSSS (Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech) a Sdružení pro dopravní telematiku a aktivně se podílíme na jejich činnosti.