Dopravní informační stojan - již více než 15 let úspěšného provozu

Samoobslužné informační stojany s dopravními informacemi slouží veřejnosti na frekventovaných místech v Praze a dalších městech. V Praze např. ve stanicích pražského metra, na Letišti Praha, na autobusovém nádraží Praha - Florenc, na školách (Česká zemědělská univerzita, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní), dále na úřadech práce spravovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (od roku 2008 včetně verze pro využívání nevidomými a slabozrakými občany). V dalších městech jsou stojany umístěny převážně na autobusových nádražích, např. v Děčíně, v Chomutově, v Opavě, v Jihlavě, v Pelhřimově, v Hořovicích, ve Vlašimi, ve Voticích a v Liberci.

Možnosti využití

Dopravní informační stojan lze využít především ve větších dopravních uzlech, kde se stýkají různé druhy městské i meziměstské dopravy a dochází k častým přestupům na navazující spoje a tam, kde je třeba zajistit rychlou a kvalitní informovanost cestujících (například v informačních kancelářích).

Programové vybavení

Aplikační software obsahuje dopravní informace v libovolných až šesti kombinacích z následujících jízdních řádů z celostátního informačního systému o jízdních řádech (IDOS):

  • autobusové jízdní řády ČR
  • autobusové jízdní řády SR
  • vlakové jízdní řády ČR
  • vlakové jízdní řády Evropa
  • vlakové jízdní řády PID
  • jízdní řády městských hromadných doprav více než 60 měst
  • letové řády Letiště Praha
  • letové řády ČSA

Aktualizace dat jízdních řádů probíhá automaticky prostřednictvím internetu.

Návod na obsluhu dopravního informačního stojanu

Dopravní informační stojan