English language

SW na zakázku

V této oblasti nabízíme řešení, která jsou natolik specifická, že nemají obecné použití. Poskytujeme komplexní služby, počínaje úvodní analýzou daného problému až po realizaci projektu s následným autorským dozorem, technickým i systémovým servisem.

Kromě projektů uvedených v kapitole Poradenství jsme realizovali komplexní informační systém pro zpracování trestních listů Rejstříku trestů ČR. Jedná se o dva systémy, jeden pro pořizování údajů z trestních listů, druhý pro vyhledávání informací pro potřeby opisů a výpisů trestních rejstříků se všemi podpůrnými agendami.

Významnou dodávkou "na klíč" byla zakázka pro sdružení dopravců ČESMAD Bohemia. Specielně pro tohoto zákazníka jsme vytvořili komplexní informační systém zahrnující mimo jiné zpracování karnetů TIR, distribuci přepravních povolení a další subsystémy včetně vazby na Generální ředitelství cel. Systém pracoval na celém území ČR, na 9 databázových serverech a 60 terminálových pracovištích až do konce roku 2004, neboť po vstupu ČR do EU ztratil své opodstatnění.

Zpracovali jsme drobné zakázky pro resort zdravotnictví, např. pro 1. Dětskou kliniku fakultní nemocnice Motol, pro oddělení densitometrie a endoskopie včetně aplikací matematicko-statistických metod.