Poradenství

Nabízené služby

Vedle uvedených nosných projektů dále nabízíme svoje specialisty pro koordinaci projektů zabývajících se aplikací informačních technologií a to nejen v oblasti dopravy. Za 30 let působení v IT jsme získali nezbytný přehled také v navazujících oborech, máme zkušenosti i s některými legislativními úskalími souvisejícími s danou tématikou. Můžeme buď doplnit cizí řešitelské týmy nebo sami řešit rozsáhlé projekty, samozřejmě ve spolupráci s osvědčenými partnery. Dobrá orientace a znalost prostředí zájmových seskupení v silniční dopravě, ale i státní správy na jedné straně a renomé naší firmy v těchto kruzích na straně druhé jsou dalšími předpoklady vysoké kvality nabízených služeb.

Projekty pro samosprávu a státní správu

 • Středočeský kraj

  „Zajištění stálé údržby a správné funkce hardwarové a softwarové podpory aplikace SPADO a clearingového centra Středočeského kraje“ – hlavní řešitel ve spolupráci s CHAPS s.r.o.

  „Poradenská a konzultační činnost při zavádění Středočeské integrované dopravy (SID)“ – hlavní řešitel ve spolupráci s UDI MORAVA s.r.o.

  „Zpracování informačních mapových podkladů oblastí Středočeského kraje zapojených do SID“ – hlavní řešitel ve spolupráci s UDI MORAVA s.r.o.

  „Zajištění provozu a rozvoje clearingového centra Středočeského kraje“ – hlavní řešitel

  „Zpracování metodiky pro sjednocení postupu dopravců Středočeského kraje v oblasti ochrany osobních údajů v souvislosti s využitím bezkontaktních čipových karet“ – hlavní řešitel ve spolupráci s ČSAD MHD Kladno a.s.

 • Pardubický kraj

  „Komplexní řešení problematiky clearingu a čipových karet“ – hlavní řešitel

  „Realizační fáze projektu Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje“ – hlavní řešitel

  „Zhotovení technické dokumentace pro projekt IDS Pardubického kraje – modernizace elektronických odbavovacích a informačních systémů“ – spolupráce na řešení projektu – hlavní řešitel UDI MORAVA s.r.o.

 • Liberecký kraj

  „Realizace zúčtovacího centra IDS Libereckého kraje“ – hlavní řešitel

 • Karlovarský kraj

  „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra – hlavní řešitel

 • Ústecký kraj

  „Spuštění a provoz clearingového centra IDS Ústeckého kraje“ – hlavní řešitel

 • Ministerstvo dopravy

  „Integrované dopravní systémy – informační systémy pro podporu rozhodování veřejné správy při výstavbě a provozování IDS v ČR“ - spolupráce na řešení projektu – hlavní řešitel Czech Consult spol. s r.o.