English language
AMSBUS - předprodejní systém pro autobusovou dopravu

AMSBUS - Automatizovaný Místenkový Systém BUSů

AMSBUS je dynamicky se rozvíjející předprodejní systém pro dálkové a mezinárodní linky autobusové dopravy. Jízdenky všech významných dopravců lze zakoupit na internetu nebo ve více než 250 kancelářích v ČR a SR. Dopravce má on-line přehled o rozprodannosti svých autobusů díky dispečerskému řízení. Statistiky pro dopravce i prodejce jsou přístupné na internetu.
CARDS EXCHANGE - clearingový systém

CARDS EXCHANGE - clearingový systém

Clearingové centrum řeší problémy spojené s používáním čipových karet u jiných subjektů (dopravců) než u vydavatele karet. Clearingové centrum sbírá transakce použití karet a následně určí, kolik který dopravce přepravil cestujících na karty jiných dopravců a kolik tedy má od ostatních dopravců obdržet financí za provedenou službu, případně kolik cestujících s jeho kartami přepravili jiní dopravci a kolik tedy má zaplatit jim. V konečné podobě může tedy cestující vlastnící čipovou kartu použít tuto kartu u všech dopravců zapojených do clearingového systému. Samozřejmostí je podpora finančního vyrovnání mezi dopravci ať už poskytováním souhrnných dokladů, možností vydávání přeúčtovacích dokladů jménem jednotlivých dopravců či zjednodušením finančních toků.
BUSportál - vše o autobusové dopravě

BUSportál - vše o autobusové dopravě

BUSportál poskytuje informace cestujícím, dopravcům a všem, koho zajímá "autobus" jako téma. Kromě širokého spektra pravidelných rubrik obsahuje celou řadu užitečných odkazů. Od roku 2000 do 2003 byl BUSportál provozován ve spolupráci s ČESMAD BOHEMIA a od roku 2003 ho vede samostatná redakce v ČSAD SVT Praha, s.r.o.. BUSportál je zajímavý i z pohledu využití jako reklamního média, díky specializaci jeho čtenářů je možné jej využít k přesnému zacílení reklamní kampaně.